[عنوان ندارد] - جمعه سی ام تیر 1391
نشانه های شگفت انگیز آخر الزمان - شنبه هفدهم تیر 1391
دلنوشته های برای تولدبهترین دوستمون - پنجشنبه پانزدهم تیر 1391
[عنوان ندارد] - پنجشنبه پانزدهم تیر 1391
بررسی یکی از علائم ظهور : ستاره طارق - پنجشنبه پانزدهم تیر 1391
دعاي عهد - یکشنبه چهاردهم اسفند 1390
ماشین سواری با كتاب قانون - یکشنبه سی ام بهمن 1390
(1)چرابایدنمازبخوانیم ؟ - یکشنبه سی ام بهمن 1390
پاریس هیلتون درحال نمازخواندن وخبرمسلمان شدنش - یکشنبه سی ام بهمن 1390
داستان استخوان آدم بی نماز - یکشنبه سی ام بهمن 1390
(2)چراباید نماز بخوانیم؟ - یکشنبه سی ام بهمن 1390
(3)نماز خواندن باعث تقویت حالت تعادلی بدن - یکشنبه سی ام بهمن 1390
داستان شگفت انگیز از نماز - یکشنبه سی ام بهمن 1390
داستان : جوان عاشق - یکشنبه سی ام بهمن 1390
خدای من - یکشنبه سی ام بهمن 1390
عشق یعنی؟ - یکشنبه سی ام بهمن 1390
عجب صبری خدا دارد - یکشنبه سی ام بهمن 1390
دعای نور - شنبه بیست و نهم بهمن 1390